Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή»1

Date created 09.03.2017 14:36:29
Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή»1

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/all/CC689607D5A5622FC2257F1F002226EF/$file/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%91%20%CE%95%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97.pdf?openelement

Comments

There are no comments yet