Ακίνητα χωρίς Τίτλο

Date created 23.02.2017 07:35:28
Ακίνητα χωρίς Τίτλο

Ποια είναι η ενδεδειγμένη διαχείριση.

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται στις μέρες μας είναι το γεγονός ότι ενώ ο αγοραστής ενός ακινήτου έχει ξεχρεώσει πλήρως το ακίνητο το οποίο αγόρασε, είτε αυτό είναι κατοικία ή διαμέρισμα, δεν μπορεί να λάβει τον τίτλο, και ο μόνος τρόπος για να πιεστεί ο πωλητής να προβεί στην έκδοση τίτλου προς τον αγοραστή είναι μέσω του Κεφ. 224 και ειδικότερα του αρ. 65ΚΓ.
Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, όταν υφίσταται διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης της θα πρέπει να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της.
Διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει με την αλλαγή της επί τόπου κατάστασης, αλλά και των ορίων της ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία μπορεί να προκύπτει είτε λόγω διαχωρισμού είτε λόγω αναπτύξεως κάποιας οικοδομής σ’ αυτήν.
Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, ο οποίος πολλές φορές πιθανόν να είναι ο developer και/ή ο πωλητής είναι αναγκασμένος να υποβάλει σχετική αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο, για εκσυγχρονισμό της εγγραφής της ιδιοκτησίας.
Αν αυτός παραλείψει να υποβάλει τη σχετική αίτηση για τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής του ακινήτου, τότε ο διευθυντής του Κτηματολογίου έχει την εξουσία να εξαναγκάσει ο ίδιος τον εκσυγχρονισμό, είτε αυτεπάγγελτα (σχετική είναι η απόφαση του δικαστή Χριστοδούλου αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας ακίνητα Σ.Ζ. Ηλιάδης ΛΤΔ, Πολιτική Αίτηση Αρ. 189/14, σύμφωνα με την οποία «δεν επιβάλλεται καθήκον στον διευθυντή, αλλά εξουσία την οποία δύναται ν’ ασκήσει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Νόμο», είτε μετά από αίτηση κάποιου τρίτου ενδιαφερόμενου προσώπου όπως για παράδειγμα του αγοραστή).
Όταν ο διευθυντής προτίθεται, ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη να υποβάλει την αίτησή του για εκσυγχρονισμό της εγγραφής και αυτός πρέπει να το πράξει εντός 60 ημερών.
Εάν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να συμμορφωθεί στην περίοδο που αναφέρθηκε παραπάνω, ο διευθυντής έχει την εξουσία να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της εγγραφής, ειδοποιώντας τον ιδιοκτήτη περί τούτου. Παράλληλα ο διευθυντής έχει την εξουσία να επιβάλει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €10.000.

Comments

There are no comments yet